RECRUIT 求人情報

Khái quát thông tin
tuyển dụng người mới tốt nghiệp
Dưới đây là thông tin tuyển dụng cho sinh viên vừa mới tốt nghiệp hệ Đại học 4 năm (áp dụng cho cả những sinh viên tốt nghiệp vào đợt tới). Thông tin chi tiết sẽ được mô tả trong phần giới thiệu về công ty.
Số lượng tuyển "Tốt nghiệp tháng 04/2020: kết thúc khi tuyển đủ số lượng cần thiết (Thông tin chi tiết xin hãy liên hệ với công ty chúng tôi)
Tốt nghiệp tháng 04/2021: kết thúc khi tuyển đủ số lượng cần thiết (Thông tin chi tiết xin hãy liên hệ với công ty chúng tôi)"
Vị trí cần tuyển Tổng hợp (Quản lý và một số nội dung công việc khác...)
Điều kiện ứng tuyển 【Vị trí Tổng hợp】
Các ứng viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp ở các trường Đại học trong và ngoài nước hoặc các chương trình sau Đại học từ tháng 04/2019 ~ tháng 03/2020
và các ứng viên tốt nghiệp từ các trường Đại học trong và ngoài nước, hoặc các chương trình sau Đại học từ tháng 03/2017
※ Chỉ chấp nhận các ứng viên vừa tốt nghiệp trong vòng 03 năm và hiện tại không làm việc dưới hình thức nhân viên chính thức.
※ Không yêu cầu chuyên ngành cụ thể.
Mức lương Tháng 04/2019 Mức lương khởi điểm. Vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
Chế độ đãi ngộ ・Tăng lương 1 lần/năm, thưởng 2 lần/năm (Thành tích làm việc tính đến tháng 12/2019)
Chế độ phúc lợi

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội (sức khỏe, chế độ lương hưu, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn cho người lao động
Chế độ hỗ trợ lấy bằng chuyên môn
Hỗ trợ chi phí đi lại(Theo quy định của công ty)
Hỗ trợ nhà ở cho nhân viên(Theo quy định của công ty)
Hỗ trợ giải trí
Có các sự kiện của công ty
Chương trình Đào tạo:Link đến trang giới thiệu về chương trình

Địa điểm làm việc Tại các chi nhánh của Công ty
Thời gian làm việc 8:00~23:00 ※Thời gian làm việc thực tế: 08 tiếng (Làm theo ca)
※ Có chế độ thời gian làm việc linh hoạt, làm việc theo giờ
Ngày nghỉ Nghỉ 02 ngày/tuần, nghỉ các ngày lễ tết, kỳ nghỉ hè (tổng số ngày nghỉ trong năm: 120 ngày)
Ghi chú
Khái quát thông tin
tuyển dụng người tốt nghiệp cao đẳng
Dưới đây là thông tin tuyển dụng cho sinh viên vừa mới tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng (bao gồm cả những sinh viên sắp tốt nghiệp). Thông tin chi tiết sẽ được mô tả trong phần giới thiệu về công ty.
Số lượng tuyển "Tốt nghiệp tháng 04/2020: kết thúc khi tuyển đủ số lượng cần thiết (Thông tin chi tiết xin hãy liên hệ với công ty chúng tôi)
Tốt nghiệp tháng 04/2021: kết thúc khi tuyển đủ số lượng cần thiết (Thông tin chi tiết xin hãy liên hệ với công ty chúng tôi)"
Vị trí cần tuyển Tổng hợp (Quản lý và một số nội dung công việc khác...)
Điều kiện ứng tuyển 【Vị trí Tổng hợp】
Các ứng viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp ở các trường Cao đẳng từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020
Mức lương Tháng 04/2019 Mức lương khởi điểm. Vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
Chế độ đãi ngộ ・Tăng lương 1 lần/năm, thưởng 2 lần/năm (Thành tích làm việc tính đến tháng 12/2019)
Chế độ phúc lợi
 • Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội (sức khỏe, chế độ lương hưu, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn cho người lao động
 • Chế độ hỗ trợ lấy bằng chuyên môn
 • Hỗ trợ chi phí đi lại(Theo quy định của công ty)
 • Hỗ trợ tiền thuê nhà cho nhân viên(Theo quy định của công ty)
 • Hỗ trợ tiền thuê nhà cho nhân viên(Theo quy định của công ty)
 • Hỗ trợ giải trí
 • Có các sự kiện của công ty Chương trình Đào tạo:Link đến trang giới thiệu về chương trình
Địa điểm làm việc Tại các chi nhánh của Công ty
Thời gian làm việc 8:00~23:00 ※Thời gian làm việc thực tế: 08 tiếng (Làm theo ca)
※ Có chế độ thời gian làm việc linh hoạt, làm việc theo giờ
Ngày nghỉ Nghỉ 02 ngày/tuần, nghỉ các ngày lễ tết, kỳ nghỉ hè (tổng số ngày nghỉ trong năm: 120 ngày)
Ghi chú
Khái quát thông tin
Tuyển dụng người tốt nghiệp THPT
Dưới đây là thông tin tuyển dụng cho các ứng viên tốt nghiệp THPT (bao gồm cả những ứng viên sắp tốt nghiệp). Thông tin chi tiết sẽ được mô tả trong phần giới thiệu về công ty.
Số lượng tuyển Tốt nghiệp tháng 04/2020: kết thúc khi tuyển đủ số lượng cần thiết (Thông tin chi tiết xin hãy liên hệ với công ty chúng tôi)

Tốt nghiệp tháng 04/2021: kết thúc khi tuyển đủ số lượng cần thiết (Thông tin chi tiết xin hãy liên hệ với công ty chúng tôi)
Vị trí cần tuyển Tổng hợp (Quản lý và một số nội dung công việc khác...)
Điều kiện ứng tuyển 【Vị trí Tổng hợp】
Các ứng viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp ở các trường Trung học phổ thông trong và ngoài nước từ tháng 04/2019 ~ tháng 03/2020
Mức lương Tháng 04/2019 Mức lương khởi điểm. Vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
Chế độ đãi ngộ Liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Chế độ phúc lợi
 • Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội (sức khỏe, chế độ lương hưu, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn cho người lao động
 • Chế độ hỗ trợ lấy bằng chuyên môn
 • Hỗ trợ chi phí đi lại(Theo quy định của công ty)
 • Hỗ trợ tiền thuê nhà cho nhân viên(Theo quy định của công ty)
 • Hỗ trợ giải trí
 • Có các sự kiện của công ty Chương trình Đào tạo:Link đến trang giới thiệu về chương trình
Địa điểm làm việc Tại các chi nhánh của Công ty
Thời gian làm việc 8:00~23:00 
※Thời gian làm việc thực tế: 08 tiếng (Làm theo ca)
※ Có chế độ thời gian làm việc linh hoạt, làm việc theo giờ
Ngày nghỉ Nghỉ 02 ngày/tuần, nghỉ các ngày lễ tết, kỳ nghỉ hè (tổng số ngày nghỉ trong năm: 120 ngày)
Ghi chú

Khái quát thông tin
tuyển dụng người muốn chuyển việc
■○■ Tuyển dụng nhằm mục đích tăng cường số lượng nhân viên và mở rộng kinh doanh trong tương lai ■○■ Kể từ khi thành lập công ty sự kiện lớn vào năm 2004 (Trụ sở chính - Tokyo) và mở rộng thêm chi nhánh tại Fukuoka, Kyushu, chúng tôi đã hoạt động ổn định trong ngành công nghiệp cạnh tranh cao này. Hiện tại chúng tôi đã mở rộng thêm nhiều chi nhánh trên khắp Nhật Bản.Các sự kiện Công ty phụ trách rất đa dạng nên chúng tôi hy vọng có thể tuyển thêm nhiều nhân viên để mở rộng kinh doanh trong tương lai, và tăng cường thêm các phúc lợi cho nhân viên (tăng số ngày nghỉ v.v...).
Số lượng tuyển Năm 2017: 5 người
Năm 2018: 7 người
Năm 2019: 14 người
Năm 2020: kết thúc khi tuyển đủ số lượng cần thiết (Thông tin chi tiết xin hãy liên hệ với chúng tôi)
Vị trí cần tuyển Tổng hợp (Quản lý và một số nội dung công việc khác...)
Điều kiện ứng tuyển 【Hoan nghênh những người chưa có kinh nghiệm/Ưu tiên người đã có kinh nghiệm 】
Không yêu cầu học vấn/Hoan nghênh người muốn chuyển việc, người muốn tìm kiếm công việc chính thức, người có giai đoạn gap-year

【Công việc này phù hợp với bạn!】
・ Bạn là người thích di chuyển
・ Thích sản xuất
・ Coi trọng việc làm việc nhóm
・ Người đang tìm kiếm một công việc trong thời gian dài

※ Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới điện, kiến trúc và an ninh.

Mức lương ● Mức lương hàng tháng ở Fukuoka 206.000 yên trở lên + Phụ cấp bằng cấp ●Kumamoto / Kagoshima / Okinawa Mức lương hàng tháng 192.000 yên trở lên + Phụ cấp bằng cấp ● Hiroshima 213.000 yên trở lên mỗi tháng + Phụ cấp bằng cấp ● Sapporo 211.000 yên / tháng * Mức lương hàng tháng ở trên đã bao gồm tiền phụ cấp 40 giờ làm thêm (Fukuoka/48,000; Kumamoto/Kagoshima/Okinawa/45.000, Hiroshima/Sapporo/¥49.000). ※ Nếu vượt quá 40 giờ, sẽ được tính tiền tăng ca riêng. ◎ Tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên mà mức phụ cấp sẽ thay đổi. ※ Thời gian thử việc là 3 tháng. Tiền lương trong khoảng thời gian thử việc ● Fukuoka/Hiroshima/Sapporo: 170.000 trở lên /tháng ●Kumamoto/Kagoshima/Okinawa: ¥160.000 trở lên
Chế độ đãi ngộ ・Có tăng lương, thưởng 2 lần/năm (Tháng 04 và tháng 12) ※ Dựa vào thành tích làm việc
Chế độ phúc lợi
 • Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội (sức khỏe, chế độ lương hưu, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn cho người lao động
 • Chế độ hỗ trợ lấy bằng chuyên môn
 • Hỗ trợ chi phí đi lại(Theo quy định của công ty)
 • Hỗ trợ tiền thuê nhà cho nhân viên(Theo quy định của công ty)
 • Hỗ trợ giải trí
 • Có các sự kiện của công ty:Link đến trang giới thiệu về chương trình
Địa điểm làm việc Tại chi nhánh ở Fukuoka/ Kumamoto/Kagoshima/Okinawa/Hiroshima / Sapporo ※Có thể bàn bạc về địa điểm làm việc ※Hoan nghênh người từ nơi khác chuyển đến! ※Có thể thảo luận về chuyện có chuyển địa điểm làm việc hay không! ● Fukuoka/Tenjin, quận Chuo, Fukuoka ⇒ 3 phút đi bộ từ ga Tenji ● Kumamoto/Yamazakicho, quận Chuo, Kumamoto 3 phút đi bộ từ ga Keitoku-komae ●Kagoshima / Higashi-Sengokucho, thành phố Kagoshima, ngay ga Tenmonkan-dori ● Okinawa/Thành phố Naha, tàu điện Kumoji, 5 phút đi bộ từ ga Kenchomae ● Hiroshima / 14-7 Hatchobori, quận Naka, thành phố Hiroshima, Tòa nhà 4F Kashima, 4 phút đi bộ từ ga Hatchobori ● Okayama/Thành phố Okayama, tòa nhà Own Style tầng 4, 3 phút đi bộ từ bến xe buýt Tenmaya ● Sapporo/ Hokkaido, thành phố Sapporo, quận Chuo, Minami 1-jo Higashi 1-1, Tòa nhà Tamaki Tầng 6 2 phút đi bộ từ Trung tâm xe buýt Odori ------ ◎ Sau khi vào công ty, việc đào tạo sẽ được thực hiện tại Trụ sở chính trong 3 tháng ⇒ Có sẵn ký túc xá/Hỗ trợ chi phí đi lại đến Fukuoka ※ Theo quy định của công ty
Thời gian làm việc 8:00~23:00 
※Thời gian làm việc thực tế: 08 tiếng (Làm theo ca)
※ Có chế độ thời gian làm việc linh hoạt, làm việc theo giờ
Ngày nghỉ ・Nghỉ 02 ngày/tuần, ※ Có thể nghỉ theo nguyện vọng hoặc nghỉ dài ngày ◎ Nghỉ các ngày lễ tết, kỳ nghỉ hè (tổng số ngày nghỉ trong năm: 120 ngày)
Ghi chú Công ty sẽ để các bạn phụ trách xây dựng, dỡ bỏ sân khấu ở các sự kiện, trang trí hoặc khu vực bày bán ở các trung tâm thương mại.

Nội dung công việc cụ thể

【Cụ thể】
Sau khi gia nhập công ty, bạn sẽ trở thành thành viên của <Đội xây dựng>.
Công ty sẽ để các bạn phụ trách xây dựng, dỡ bỏ sân khấu ở các sự kiện, trang trí hoặc khu vực bày bán ở các trung tâm thương mại.

Sau khi bạn đã quen với công việc (thường mất khoảng 03 năm sau khi gia nhập công ty), Công ty sẽ để bạn phụ trách việc quản lý nơi làm việc, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán thời gian.


【Ví dụ về các bước của một dự án】
▼Khi nhận được yêu cầu của một dự án
Ví dụ:「Ngày 0 tháng 0(thứ Tư)Sự kiện△△/Địa điểm: 〇〇〇」
※Sau khi nhận được yêu cầu, sẽ chỉ định người phụ trách.

"▼Xác nhận / Bố trí người
Xác nhận, bố trí người theo bố cục tổng thể, thiết bị và nhân sự cần thiết theo bản thiết kế.
※Có thể có một vài buổi họp đơn giản với phía khách hàng.
※Sắp xếp vài người ~ 50 người theo quy mô địa điểm"

▼Đưa nguyên vật liệu vào/Dỡ hàng
Các thiết bị và nguyên vật liệu, chẳng hạn như vách ngăn, sân khấu, ghế và bàn, được vận chuyển bằng xe tải, và đưa đến khu vực được chỉ định để thực hiện lắp ráp.

▼Bố trí sắp xếp
Thực hiện sắp xếp các công việc chi tiết như sắp ghế theo khoảng cách 6x6, dán bảng hiệu.
Sau khi thực hiện, xác nhận lại toàn bộ công việc, hoàn thành việc chuẩn bị địa điểm.

※ Bước dỡ bỏ, bao gồm việc tháo dỡ sân khấu, gian hàng, tách các thiết bị và vật liệu → vận chuyển ra sân khấu.
Trên đây là ví dụ về quy trình của việc thực hiện một dự án.


【Sau khi gia nhập công ty】
Sau khi đào tạo tại Trụ sở chính (trong vòng 3 tháng/ký túc xá/hỗ trợ chi phí vận chuyển đến Fukuoka ※ Theo quy định của công ty)
Nhân viên sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm khi được phân công vào làm tại thực tế.
Trong lúc hỗ trợ đàn anh tại nơi làm việc, nhân viên mới sẽ nhớ thêm công việc từng chút một.

Sẽ bố trí nhân viên mới bắt đầu từ dự án có quy mô nhỏ.

Trong tương lai, công ty sẽ chuẩn bị nhiều vị trí khác nhau cho nhân viên, ví dụ như các nghiệp vụ "liên quan tới việc vân hành kinh doanh", "hướng tới vị trí quản lý"...
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một môi trường làm việc để các bạn có thể làm việc trong một thời gian dài.


【Nếu bạn nghĩ công việc thiết lập sân khấu đầy khó khăn?】
Nếu như bạn nghĩ ""công việc này đầy khó khăn"" thì suy nghĩ đó là không cần thiết, vì toàn bộ những vật liệu nặng nề cơ bản đều được vận chuyển bằng xe đẩy.
Bạn hoàn toàn có thể đảm nhận những công việc nhẹ nhàng hơn như mang bàn ghế, lắp ráp các vách ngăn.

Công việc bạn có thể trải nghiệm ① Ứng viên có thể trải nghiệm thực tế tại Trung tâm hội nghị Fukuoka, Trung tâm quốc tế Fukuoka, Fukuoka Yahoo!Dome, các công việc liên quan tới thi công xây dựng tại địa điểm của mỗi sự kiện được diễn ra, cũng như kinh nghiệm thực tế lắp đặt và tháo dỡ mỗi gian hàng trong các sự kiện .
(Hiểu, nhìn và trải nghiệm đằng sau hậu trường sân khấu của các sự kiện).
② Trải nghiệm thi công trang trí nội thất, bao gồm lắp ráp đồ trang trí (cả kệ đựng sản phẩm) hay cả thi công cửa hàng mới.
(Hiểu, nhìn và trải nghiệm cho đến khi mỗi cửa hàng được hoàn thành).
③ Tham gia các khóa đào tạo về an toàn của Công ty (về sự kiện, trang trí nội thất), đào tạo người mới (về sự kiện, trang trí nội thất), khóa đào tạo cơ bản (xúc tiến quảng cáo bán hàng).
(Hiểu, nhìn và trải nghiệm cách đào tạo các nhân viên khác).
④ Tham gia trường đào tạo MC của công ty (dẫn chương trình) để được đào tạo bài bản.
(Hiểu, nhìn và trải nghiệm việc đào tạo MC bài bản và chuyên nghiệp.)
⑤ Trải nghiệm buổi phỏng vấn, giới thiệu công ty cho nhân viên bán thời gian (trải nghiệm việc tiến hành phỏng vấn từ đó có thể hiểu thêm về công việc dưới góc nhìn của nhân viên.)
Các loại hình công việc bạn có thể trải nghiệm Tuy bạn sẽ làm việc trực tiếp tại nơi làm việc, nhưng nhờ làm việc cùng với quản lý (nhân viên của công ty chúng tôi) nên bạn cũng có thể quan sát được thực tế công việc quản lý như thế nào.
①Những loại hình công việc trong lĩnh vực sự kiện (xây dựng, quản lý, tháo dỡ)
② Nhân viên xúc tiến bán hàng tại địa điểm tổ chức (phân phát mẫu sản phẩm..)
Thời gian thực tập Có thể thực tập bất cứ lúc nào
Tùy thuộc vào lịch trình của sự kiện
Chi tiết về địa điểm thực hiện Tại phòng họp/trung tâm đào tạo huấn luyện tại công ty chúng tôi, tại các địa điểm tổ chức sự kiện như Trung tâm hội nghị Fukuoka, Trung tâm quốc tế Fukuoka, Fukuoka Yahoo!Dome
Số lượng tuyển Những thực tập sinh tích cực đang và sẽ được nhận.
Cách ứng tuyến Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, có thể ứng tuyển qua trang chủ homepage hoặc gọi điện cho chúng tôi.
Ghi chú

Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi xin giới thiệu những câu hỏi thường gặp liên quan đến việc tuyển dụng của SUMPLUS. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào khác, xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Văn hóa doanh nghiệp của công ty như thế nào?

Đó là văn hóa doanh nghiệp mà có thể trao đổi ý kiến một cách tích cực không phân biệt tiền bối, hậu bối, và không có gọi nhân viên theo chức danh.

Độ tuổi trung bình trong công ty là bao nhiêu?

Là 33 tuổi (tính tại tháng 1/2018). Một nửa nhân viên chính thức ở độ tuổi 20 và 30.

Nếu không có kinh nghiệm thì có vấn đề gì không?

Không có vấn đề gì. Nó phụ thuộc vào thái độ làm việc của bạn.

Có sự ưu tiên nào cho ngành học và chuyên ngành không?

Về cơ bản thì ngành và chuyên ngành học không có liên quan. Tuy kỹ năng chuyên môn là quan trọng nhưng hầu hết các nhân viên đều phát triển sau khi vào công ty. Các bạn yên tâm vì sẽ có từng buổi huấn luyện kỹ năng phù hợp khi gia nhập công ty.

Bố trí nhân sự sẽ như thế nào sau khi được vào công ty?

Chúng tôi sẽ xem xét nguyện vọng mong muốn phòng ban của bạn nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm việc tại phòng bạn như nguyện vọng ban đầu. Chúng tôi sẽ quyết định sau khi xem xét kế hoạch quản lý của một năm.

Có bất kỳ sự luân chuyển nào sau khi vào công ty không?

Bạn có thể được luân chuyển phù hợp với kỹ năng và năng lực cá nhân của mình. Nếu cá nhân đề nghị chuyển, chúng tôi sẽ đối ứng linh hoạt dựa theo mục đích, nguyên nhân, lý do chuyển.

Sau khi vào công ty, có những chương trình tập huấn đào tạo nào cho nhân viên mới không?

Sau khi vào công ty, trước tiên sẽ có những buổi đào tạo tập huấn và theo dõi dành cho nhân viên mới, bạn sẽ học những kiến thức cơ bản để trở thành nhân viên của SUMPLUS. Sau đó, với mỗi nhiệm vụ công việc, bạn sẽ vừa học vừa thực hành dựa trên làm việc thực tế. Cũng sẽ có các buổi học cho từng cá nhân theo loại hình công việc, và công ty cũng sẽ chuẩn bị liên tiếp những cơ hội cho cá nhân phát triển kỹ năng của mình.

Tuyển dụng freelancer tự do Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ đối tác tốt với những freelancer làm việc tự do mà có kỹ thuật xuất sắc, hướng tới thực hiện hóa sự sản xuất tại chỗ có giá trị. Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác làm việc với công ty chúng tôi. Để thêm thông tin chi tiết, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua ở bên dưới.
Điều kiện tuyển dụng và tiêu chí lựa chọn Những ứng viên có thể quản lý công tác thi công xây dựng cho các sự kiện trong và ngoài trời, công việc trang trí gian hàng, trang trí nội thất trong cửa hàng (bao gồm cả bằng cấp bạn có)
Ghi chú Vui lòng gửi cho chúng tôi như sở trường, bằng cấp bạn có, các thành quả công trình xây dựng của bạn thông qua entry sheet.