RECRUIT 求人情報

ข้อกำหนดในการรับสมัครสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ข้อกำหนดในการรับสมัครสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยระบบ 4 ปี (รวมถึงผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในฤดูใบไม้ผลิหน้า)สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามที่หัวข้อรายละเอียดบริษัท
จำนวนรับสมัคร เดือนเมษายน 2020: แผนการรับสมัคร จำนวนเล็กน้อย (โปรดติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
เดือนเมษายน 2021: แผนการรับสมัคร จำนวนเล็กน้อย (โปรดติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประเภทงานที่รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ดูแลจัดการที่หน้างานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
คุณสมบัติที่รับสมัคร [พนักงานทั่วไป]
ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิยาลัยในประเทศ,ต่างประเทศและปริญญาโท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ถึง เดือนมีนาคม 2020
และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิยาลัยในประเทศ,ต่างประเทศและปริญญาโท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2017 เป็นต้นไป
※ หลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี เป็นผู้ที่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานในบริษัททอื่น
※ไม่ระบุสาขาวิชา
เงินเดือน เมษายน 2019 เงินเดือนเริ่มต้น โปรดติดต่อสอบถามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ผลประโยชน์ ปรับเงินเดือน 1 ครั้งต่อปี,โปบัส 2 ครั้งต่อปี(ตามผลงานจนถึงเดือนธันวาคม 2019)
สวัสดิการ
 • โปรดติดต่อสอบถามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ระบบสนับสนุนการได้รับวุฒิการศึกษา
 • ระบบสนับสนุนการได้รับวุฒิการศึกษา
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย (มีข้อบังคับของบริษัท)
 • ความช่วยเหลือด้านนันทนาการ
 • ความช่วยเหลือด้านนันทนาการ
 • ระบบการฝึกอบร:หน้าระบบการฝึกอบรม
สถาที่ปฏิบัติงาน แต่ละสาขา
เวลาทำงาน 8:00 - 23:00 ※ เวลาทำงานจริง 8 ชั่วโมง (ทำงานเป็นกะ)
※ มีระบบความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน
วันหยุด วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันสิ้นปีและปีใหม่, วันหยุดฤดูร้อน (วันหยุดประจำปี: 120 วัน)
หมายเหตุ
ข้อกำหนดในการรับสมัครสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ข้อกำหนดในการรับสมัครสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. (รวมถึงผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามที่หัวข้อรายละเอียดบริษัท
จำนวนรับสมัคร เดือนเมษายน 2020: แผนการรับสมัคร จำนวนเล็กน้อย (โปรดติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
เดือนเมษายน 2021: แผนการรับสมัคร จำนวนเล็กน้อย (โปรดติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประเภทงานที่รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ดูแลจัดการที่หน้างานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
คุณสมบัติที่รับสมัคร พนักงานทั่วไป
ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ถึง เดือนมีนาคม 2020
※ไม่ระบุสาขาวิชา
เงินเดือน เมษายน 2019 เงินเดือนเริ่มต้น โปรดติดต่อสอบถามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ผลประโยชน์ โปรดติดต่อสอบถามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
สวัสดิการ
 • โปรดติดต่อสอบถามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ระบบสนับสนุนการได้รับวุฒิการศึกษา
 • ระบบสนับสนุนการได้รับวุฒิการศึกษา
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย (มีข้อบังคับของบริษัท)
 • ความช่วยเหลือด้านนันทนาการ
 • ความช่วยเหลือด้านนันทนาการ
 • ระบบการฝึกอบร:หน้าระบบการฝึกอบรม
สถาที่ปฏิบัติงาน แต่ละสาขา
เวลาทำงาน 8:00 - 23:00 ※ เวลาทำงานจริง 8 ชั่วโมง (ทำงานเป็นกะ)
※ มีระบบความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน
วันหยุด วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันสิ้นปีและปีใหม่, วันหยุดฤดูร้อน (วันหยุดประจำปี: 120 วัน)
หมายเหตุ
ข้อกำหนดในการรับสมัครสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ข้อกำหนดในการรับสมัครสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบ 3 ปี (รวมถึงผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามที่หัวข้อรายละเอียดบริษัท
จำนวนรับสมัคร เดือนเมษายน 2020: แผนการรับสมัคร จำนวนเล็กน้อย (โปรดติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
เดือนเมษายน 2021: แผนการรับสมัคร จำนวนเล็กน้อย (โปรดติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประเภทงานที่รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ดูแลจัดการที่หน้างานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
คุณสมบัติที่รับสมัคร [พนักงานทั่วไป]
ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามัธยมปลายจากในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ถึง เดือนมีนาคม 2020
※ไม่ระบุสาขาวิชา
เงินเดือน เมษายน 2019 เงินเดือนเริ่มต้น โปรดติดต่อสอบถามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ผลประโยชน์ โปรดติดต่อสอบถามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
สวัสดิการ
 • โปรดติดต่อสอบถามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ระบบสนับสนุนการได้รับวุฒิการศึกษา
 • ระบบสนับสนุนการได้รับวุฒิการศึกษา
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย (มีข้อบังคับของบริษัท)
 • ความช่วยเหลือด้านนันทนาการ
 • ความช่วยเหลือด้านนันทนาการ
 • ระบบการฝึกอบร:หน้าระบบการฝึกอบรม
สถาที่ปฏิบัติงาน แต่ละสาขา
เวลาทำงาน 8:00 - 23:00 ※ เวลาทำงานจริง 8 ชั่วโมง (ทำงานเป็นกะ)
※ มีระบบความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน
วันหยุด วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันสิ้นปีและปีใหม่, วันหยุดฤดูร้อน (วันหยุดประจำปี: 120 วัน)
หมายเหตุ

รับสมัครจบใหม่
ข้อกำหนดการใช้งาน
■○■การรับสมัครเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความแข็งแกร่งเมื่อบริษัทเรามีการขยายทางธุรกิจ■○■ ในปี 2004 ได้ทำการจัดตั้งบริษัทขนาดใหญ่สำหรับจัดงานอีเว้นท์(สำนักงานใหญ่,โตเกียว)และได้ขยายสาขาไปที่ Kyushu,Fukuoka ในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนี้บริษเราได้ทำการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้เติบโตและขยายสาขาไปทั่วประเทศญี่ปุ่นมีงานอีเว้นท์มากมายหลากหลายที่บริษัทเราจับอยู่โดยจะมุ่งขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคตพร้อมกับปรับปรุงการปฏิบัติต่อพนักงาน (เช่น เพิ่มจำนวนวันหยุด เป็นต้น) ในเวลาเดียวกันและรับพนักงานเพิ่ม
จำนวนรับสมัคร 2017: 5 คน
2018: 7 คน
2019: 14 คน
2020: จำนวนเล็กน้อย (โปรดติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประเภทงานที่รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ดูแลจัดการที่หน้างานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
คุณสมบัติที่รับสมัคร (ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์/ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์) ไม่ระบุวุฒิการศึกษา/ยินดีต้อนรับผู้ที่มีประสบการณ์หลังจากเรียนจบเล็กน้อย,ผู้ที่ทำงานอยู่,ผู้ที่อยู่ระหว่างช่วงว่างงาน

[บุคคลที่เหมาะสม!]
・ ผู้ที่ชอบการขยับร่างกาย
・ ผู้ที่ชอบงานการผลิต
・ ผู้ที่ให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีม
・ ผู้ที่กำลังมองหาสถานที่ที่สามารถทำงานได้ระยะยาวและได้ลงมือปฏิบัติ

※ผู้ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าการก่อสร้างและความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ!

เงินเดือน ●Fukuoka เงินเดือนตั้งแต่ 206,000 เยน + เบี้ยเลี้ยงตามคุณสมบัติ●Kumamoto, Kagoshima, Okinawa เงินเดือนตั้งแต่ 192,000 เยน + เบี้ยงเลี้ยงตามคุณมบัติ●Hiroshima เงินเดือนตั้งแต่ 213,000 เยน + เบี้ยเลี้ยงตามคุณสมบัติ ●Sapporo เงินเดือนตั้งแต่ 211,000 เยน ※เงินเดือนข้างบนนั้นรวมค่าทำงานล่วงเวลาคงที่จำนวน 40 ชั่วโมงด้วย (Fukuoka / ¥ 48,000; Kumamoto / Kagoshima / Okinawa / ¥ 45,000; Hiroshima / Sapporo / ¥ 49,000) ※กรณีที่จำนวนเกิน 40 ชั่วโมงจะทำการจ่ายแยกให้ ◎จะพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ ※ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน / เงินเดือนรายเดือนในช่วงเวลานั้น● Fukuoka / Hiroshima / Sapporo: ตั้งแต่ ¥ 170,000 ● Kumamoto / Kagoshima / Okinawa: ตั้งแต่¥ 160,000
ผลประโยชน์ มีการปรับขึ้นเงินเดือนและโปบัส 2 ครั้งต่อปี(เมษายน,ธันวาคม ) ※ตามผลงาน
สวัสดิการ

 

 • โปรดติดต่อสอบถามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ระบบสนับสนุนการได้รับวุฒิการศึกษา
 • ระบบสนับสนุนการได้รับวุฒิการศึกษา
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย (มีข้อบังคับของบริษัท)
 • ความช่วยเหลือด้านนันทนาการ
 • ความช่วยเหลือด้านนันทนาการ
 • ระบบการฝึกอบรม:<a href=”https://www.sumplus.jp/ojt/“>หน้าระบบการฝึกอบรม</a>
สถาที่ปฏิบัติงาน แต่ละสาขาที่ Fukuoka/ Kumamoto/Kagoshima/Okinawa/Hiroshima / Sapporo ※สามารถปรึกษาเรื่องสถานที่ปฏิบัติงาน ※ยินดีต้อนรับพนักงานจากที่อื่น! ※สามารถปรึกษาเรื่องสถานที่ปฏิบัติงาน● Fukuoka/Tenjin, Chuo district, Fukuoka ⇒ 3 นาที เดินจากสถานีรถไฟ Tenjin ● Kumamoto/Yamazakicho, Chuo district, Kumamoto 3 นาที เดินจาก สถานีรถไฟ Keitoku-komae ●Kagoshima / Higashi-Sengokucho, Kagoshima city: ติดกับสถานี Tenmonkan-dori ● Okinawa/Naha city, Kumoji: 5 นาที เดินจาก สถานีรถไฟ Kenchomae ● Hiroshima / 14-7 Hatchobori, Naka district, Hiroshima, 4F Kashima building: 4 นาที เดินจากสถานีรถไฟ Hatchobori ● Okayama/ Okayama city, Own Style building, 4th floor: 3 minutes walking from Tenmaya bus stop. ● Sapporo/ Hokkaido, Chuo district, Minami 1-jo Higashi 1-1, Tamaki building, 6th floor: 2 นาที เดินจาก Odori bus center. ------ ◎หลังจากเข้าทำงานจะได้รับการฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 3 เดือน ⇒ มีหอพัก/เงินช่วยเหลือค่าเดินทางจนถึง Fukuoka ※มีข้อบังคับของบริษัท
เวลาทำงาน 10:00 - 19:00 ※ ทำงานเป็นกะ/เวลาทำงานจริง 8 ชั่วโมง
⇒ในกณีที่มีการจากตอนเย็นจะเปลี่ยนเวลาเข้างานเป็น12:00 - 20:00
※ มีระบบยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน
วันหยุด <วันหยุด> ・วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ ※วันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดที่ต้องการ◎วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันสิ้นปีและปีใหม่, วันหยุดฤดูร้อน, วันลาพักร้อน (วันหยุดประจำปี: 120 วัน)
หมายเหตุ รับหน้าที่ในการติดตั้งเวทีของงานอีเว้นท์แต่ละประเภท,การตกแต่งภายในร้านค้าและตั้งค่าพื้นที่การขายในห้างสรรพสินค้า,การรื้อถอน

รายละเอียดของงานอย่างเป็นรูปธรรม

【 โดยทั่วไป 】
หลังจากเข้าทำงานจะเข้าไปอยู่ในทีมในแผนกก่อสร้าง
โดยจะมอบหมายงานให้ในการจัดงานอีเว้นท์และงานรื้อถอนในแต่ละสถานที่ทั่วประเทศ

หลังจากมีความคุ้นเคยกับงานแล้ว(ให้นึกถึงหลังจากทำงานมาแล้ว 3 ปี) จะมอบหมายให้บริหารจัดการในแต่ละสถานที่และการรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์หรือการสอนงาน


[ภาพตัวอย่างของกระบวนการทำงานในแต่ละโปรเจค]
▼ได้รับการร้องขอ
ตัวอย่าง)「วันที่0เดือน0(พ)อีเว้นท์△△/สถานที่:〇〇〇」
※หลังจากได้รับคำสั่งซื้อ จะมอบมหายให้ผู้ที่รับผิดชอบ

▼▼ตรวจสอบและจัดเตรียมจัดซื้อ
ทำการจัดเตรียมคนและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้งานโดยประเมินจาก layout ของแบบ drawing
※มีตติ้งกับลูกค้าล่วงหน้าก่อน
※จัดเตรียมจำนวนคนให้เหมาะสมกับขนาดของสถานที่จัดงานตั้งแต่ไม่กี่คนจนถึง 50 คน

▼ขนย้ายเข้าและขนลง
ทำการขนย้ายของเช่น แผ่นบอร์ดที่ใช้กั้นแบ่ง,เวที,เก้าอี้และโต๊ะด้วยรถบรรทุกรวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆไปยังพื้นที่แล้วทำการประกอบ

▼layoutในการติดตั้ง
ทำการเรียงเก้าอี้ 6×6,ติดแผ่นบอร์ดหรืออื่นที่เป็นงานเล็กๆน้อยๆ หลังจากเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบสถานที่เป็นอันเสร็จสิ้น

※ในการรื้อถอนนั้นจะทำการรื้อเวทีหรือบูทแล้วทำการทำการแยกส่วนอุปกรณ์หรือเครื่องมือ→แล้วขนออกด้วยรถบรรทุก กระบวนการจะเป็นแบบนี้


【 หลังจากเข้าทำงาน… 】
อบรมที่สำนักงานใหญ่(ระยะเวลา 3 เดือน,หอพัก,เงินช่วนเหลือค่าเดินทางจนถึง Fukuoka※มีข้อบังคับ) หลังจากนั้น


จะมอบหมายให้เริ่มจากงานขนาดเล็ก

ในอนาคต「เกี่ยวกับการจัดการ」、「การบริหาร」…
ให้ลองทำงานในหลายๆรูปแบบ
เตรียมการรอเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างยาวนาน


【พูดตรงๆ…[การก่อสร้างเป็นเรื่องยาก]คิดว่าว่าอย่างไร?】
「อาจจะมีภาพความลำบาก」ไม่ต้องกังวล! ทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจะใช้รถเข็นในการขนย้าย
ถ้าเป็นผู้ที่สามารถทำงานที่ไม่หนัก เช่น ขนย้ายเก้าอี้และโต๊ะ,ประกอบแผ่นบอร์ด ก็ไม่มีปัญหา◎

ประสบการณ์ที่จะได้รับจากงาน ①จะได้ไปทำงานในสถานที่ เช่น Marine Messe Fukuoka,Fukuoka International Center,Fukuoka Yahoo!Dome เป็นต้น
 ได้มีประสบการณ์ในการจัดงานอีเว้นท์และรื้อถอนในแต่ละสถานที่และงานตกแต่งภายใน,ติดตั้ง,รื้อถอนของแต่ละบูทในงาน
 (ประสบการณ์ได้รู้,เห็นเบื้องหลังของงานอีเว้นท์)
②ประสบการณ์ในงานตกแต่งร้านใหม่ของแต่ละร้าน,ประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการจัดแสดง(ชั้นวางสินค้า)ตอนที่มีการปรับปรุง,งานตกแต่งภายใน
 (ประสบการณ์ได้รู้,เห็นในการทำร้านแต่ละร้าน)
③การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท(อีเว้นท์,ตกแต่งภายใน),การฝึกอบรมพนักงานใหม่(อีเว้นท์,การตกแต่งภายใน)
 เข้าร่วมการฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน(sales promotion)
 (ประสบการณ์ได้รู้,เห็นวิธีในการฝึกอบรมพนักงาน)
④บริษัทเรามีโรงเรียนสอนการเป็น MC และจให้เข้าร่วมเพื่อฝึกการเป็น MC ของงานอีเว้นท์(พิธีกร)
 (ประสบการณ์ได้รู้,เห็นการฝึกอบรมการเป็น MC ที่ดูสดใสเป็นมืออาชีพในงานอีเว้น)
⑤ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์,แนะนำบริษัทให้กับพนักงานพาร์ไทม์(ได้มีประสบการณ์จริงวิธีการสัมภาษณ์เป็นอย่างไรทำให้ได้เข้าใจมุมมองการเป็นพนักงาน)
ประสบการณ์ที่จะได้รับจากงาน แม้ว่าจะให้ปฏิบัติงานภายในหน้างานแต่เป็นการทำงานร่วมกับผู้ที่มีหน้าที่บริหาร(พนักงานของบริษัทเรา) ดังนั้นจะสามารถเห็นการบริหารงานในสถานที่ปฏิบัติงาน
① งานที่หน้างาน(การจัดอีเว้นท์,ออร์แกไนซ์,รื้อถอน)ในธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์
② งานที่หน้างาน(การแจกจ่ายตัวอย่างสินค้า)ของการทำ sales promotion
ระยะเวลาปฏิบัติงาน สามารถมาฝึกงานได้เมื่อใดก็ได้ขึ้นอยู่กับตารางของงานอีเว้นท์
รายละเอียดสำหรับสถานที่ปฏิบัติงาน ที่ห้องประชุมของบริษัทเรา,training center,สถานที่ในการจัดงานอีเว้นท์ เช่น Marine Messe Fukuoka,Fukuoka International Center,Fukuoka Yahoo!Dome เป็นต้น
จำนวนรับสมัคร กำลังดำเนินการรับมัครผู้ที่ต้องการจะมาฝึกงาน
วิธีการเข้า โปรดอย่ากังวลที่จะติดต่อสอบถาม
สมัครจากHP,สมัครทางโทรศัพท์ สามารถเลือกทางใดก็ได้
หมายเหตุ

คำถามที่พบบ่อย

จะแนะนำเป็นคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครงานของ SUMPLUS หากมีคำถามอื่นเพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะสอบถามเรา

วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบไหน

มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยไม่คำนึงถึงผู้อาวุโสและรุ่นน้องและไม่มีบรรยากาศในการโทรเรียกพนักงานตามชื่อ

อายุโดยเฉลี่ย?

33 ปี (ถึง มกราคม 2018). ครึ่งนึงของพนักงานอายุ 20 ปี, 30 ปี

ไม่มีประสบกาณ์จะเป็นอะไรไหม?

ไม่เป็นไร ขึ้นอยู่กับทัศนะคติในการทำงานของเจ้าตัว

มีความสำคัญสำหรับคณะและสาขาวิชาหรือไม่?

โดยพื้นฐานแล้วไม่มีการสอบถามคณะและสาขาวิชา จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะอย่างมากมายในการทำงาน แต่พนักงานส่วนใหญ่จะได้รับจากการทำงานหลังจากเข้าบริษัทไม่ต้องกังวลเพราะจะได้รับการฝึกฝน

การตัดสินใจมอบหมายหลังจากเข้าทำงานที่บริษัทเป็นอย่างไร?

จะอ้างจากสถานที่ทำงานที่ต้องการแต่อาจไม่ได้รับมอบหมายตามที่ต้องการในตอนที่สมัคร จะตัดสินใจหลังจากพิจารณานโยบายการจัดการและแผนการจ้างงานสำหรับปี

จะย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับมอบหมายหรือไม่?

เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เจ้าตัวประสงค์จะย้ายจะทำการตัดสินใจจัดการอย่างยืดหยุ่นตามวัตถุประสงค์,สาเหตุและเหตุผล

ระบบการศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่หลังจากเข้าทำงานมีอะไรบ้าง?

หลังจากเข้าทำงานขั้นแรกจะมีการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่และติดตามการฝึกอบรมในเรื่องพื้นฐานที่พนักงานSUMPLUSต้องเรียนรู้ หลังจากนั้นในแต่ละครั้งที่ได้รับมอบหมายจะให้เรียนรู้งานแบบ OJT โดยลงมือปฏิบัติจริง และมีจัดการฝึกอบรมตามแบบฉบับบของเราตามประเภทงานใน SUMPLUS โดยเตรียมโอกาสในการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

รับสมัครฟรีแลนซ์ ที่บริษัทเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกว่ากับผู้ทำงานฟรีแลนซ์ที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นตระหนักถึงการผลิตในสถานที่ที่มีค่าและพวกเรากำลังมองหาใครบางคนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราจาก
 ด้านล่าง
						
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก พื้นฐานการก่อสร้างสำหรับงานอีเว้นท์ในร่มและกลางแจ้ง,งานตกแต่งบูธ,ผู้ที่สามารถจัดการงานตกแต่งภายในร้าน (รวมถึงคุณสมบัติที่มี)
หมายเหตุ โปรดระบุถึงคุณสมบัติ เช่น สาขาที่เชี่ยวชาญ, คุณสมบัติที่มี, ผลงานการก่อสร้าง จากใน entry sheet